Cơ cấu tổ chức

chân dung-13

Ông Trần Quang Vinh-Hiệu trưởng nhà trường

          1.Ban giám hiệu:

           – Hiệu trưởng Trần Quang Vinh; sinh năm 1968 được bổ nhiệm phó hiệu trưởng tháng 9 năm 1997, bổ nhiệm hiệu trưởng tháng 8 năm 1999.

           – Phó hiệu trưởng Trần Văn Thức; sinh năm 1978 được bổ nhiệm phó hiệu trưởng tháng 6 năm 2007.

         2. Chi bộ trường: Bí thư Trần Quang Vinh.

         3. Công đoàn:  Chủ tịch Cao Xuân Kiên.

         4. Đoàn Thanh niên CSHCM: Bí thư Vũ Ngọc Khương.

         5.Liên đội TNTPHCM: Tổng phụ trách Nguyễn Thị Phương Trang.

        6. Tổ chuyên môn:

            – Tổ Khoa học Tự nhiên: Tổ trưởngTrần Xuân Nam.

                                                             Tổ phó Phạm Văn Lượng.

            – Tổ Khoa học Xã hội : Tổ trưởng Cao Xuân Kiên.

                                                           Tổ phó Nguyễn Thị Yến.

           – Tổ Văn phòng: Tổ trưởng Trịnh Thị Thúy.