Liên hệ

 

TRƯỜNG THCS TRỰC TUẤN

Địa chỉ: Xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu trưởng: Ông Trần Quang Vinh 
Điện thoại: 0912 840 123
Email: tructuan.thcs@gmail.com